Privacy

Deze website wordt beheerd door (Advies Partner) J.P.L. van der Linden. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan J.P.L. van der Linden persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. J.P.L. van der Linden zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die J.P.L. van der Linden bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Download Privacy verklaring als PDF

Download Cookie verklaring als PDF